Studijska 2010/2011


Informator

UNIT 1

Riječi iz teksta Wonders of the Modern World              Postavljanje pitanja - objašnjenje              Vježba - postavljanje pitanja Questions

UNIT 2

Riječi  iz teksta The Clown Doctor                        Present Simple vs. Present Continuous - objašnjenje                 Vježbe              Probni I kolokvijum               Probni I kolokvijum - 2                 Probni I kolokvijum - 3

UNIT 3

Riječi iz tekstova The Painter i The Writer                          Past Simple, Past Continuous, Past Perfect - objašnjenje             Vremena (PrS, PrC, PS, PC, PP) - vježbe                               Unit 3 - vježbe                          

UNIT 4

Riječi                              Modali - objašnjenje               Vježbe
Probni II kolokvijum      Probni II kolokvijum - 2              Probni kolokvijum II - 3               Probni kolokvijum II - 4

UNIT 5

Riječi  iz teksta My Kind of Holiday                    Future tenses - objašnjenje + vježbe + rješenja                  Vježbe za 5 Unit

UNIT 6

Riječi iz teksta Global Pizza       Gramatika - lista Infinitivi i -ing oblici          Vježba - infinitivi i -ing         

Probni završni test 1             Probni završni test 2          Probni zavrsni test 3 - Mr Carapic

Dodatni materijal za vježbanje: Infinitivi                 Vremena                
 

Make a free website with Yola