Prevodilaštvo. Savremeni engleski jezik 1


Akademska 2016/2017: Studenti koji polažu SEJ 1 - Gramatika, neka se jave na mejl vmilica@ac.me, zbog zakazivanja kolokvijuma.

Rezultati: Bernisa Mekić 18+15=32 (F); Božica Šiljak 23+29,5=52,5 (E)


Informator

Skripta (s informacionim listom; napomena: bodovanje za akademsku 2016/2017: kolokvijum 50, završni ispit 50)

Grammarway 2, vježbanja za studente sa nivoom A2.2 i B1

Grammarway 3, vježbanja za studente sa nivoom B2

Present Simple, Present Continuous

Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous

Past Simple, Past Continuous

Kljuc za domaci

Probni test  (kolokvijum)

Lista nepravilnih glagola koje treba naučiti

Ključ za vježbanja sa budućim vremenima

Ključ za vježbanja sa indirektnim govorom


.....................................................

Vrste riječi u engleskom - važno objašnjenje (ovo je potrebno za usmeni ispit)

Primjer ispitne listice za usmeni ispit

.....................................................


Lektira (pomoćni materijali):

Rose for Emily - Study guide and explanations

Rose for Emily - Audio (ispravljeni link)

Open Window - Study guide

Open Window - Audio (ispravljeni link)

Garden Party - Audio
 


 

Make a free website with Yola