Analiza diskursa

Konačni rezultati

Rezultati prvog junskog roka - Pregled radova neposredno prije popravnog ispita. Popravni ispit je u subotu (17.6) u 10h.

Rezultati popravnog drugog kolokvijuma - Pregled radova prije završnog ispita.

Rezultati drugog kolokvojuma - pregled radova na narednom predavanju (26.5. u 8.30)

Popravni drugi kolokvijum obaviće se u petak (26.5) u 13h, u amfiteatru. Predavanje će se redovno održati tog dana u 8.30 - za to predavanje potrebno je donijeti "Pripremu za završni ispit" (link pri dnu stranice).

Rezultati popravnog kolokvijuma - pregled radova na narednom predavanju (21.4)

Rezultati prvog kolokvijuma - Pregled radova na predavanju u petak (31.3). O terminu popravnog kolokvijuma studenti se dogovaraju sa saradnicom dr Milenom Mrdak Mićović (popravni će biti u terminu vježbi). Napomena: poeni se kumulativno sakupljaju.

Prvi kolokvijum obaviće se u petak, 24.3, u terminu nastave (8.30, amfiteatar).

Predavanje 1 - dogovorni čas

Predavanje 2. sedmica

Predavanje 3. sedmica

Predavanje 4. sedmica

Predavanje 5. sedmica

6. sedmica: Priprema za prvi kolokvijum

Popunjena priprema

7. sedmica, prvi kolokvijum

Predavanje 8. sedmica

Tekstovi 8. sedmica

Predavanje 9. sedmica

Dodatni materijal 9 sedmica

Predavanje 10. sedmica

Predavanje 11. sedmica

Dodatni materijal, 11. sedmica

Popunjeni dodatni materijal, 11. sedmica

Predavanje, 12. sedmica, priprema za drugi kolokvijum

Popunjena priprema za drugi kolokvijum

13. sedmica, drugi kolokvijum

Predavanje 14. sedmica

Priprema za završni ispit

Popunjena priprema za završni ispit

15. sedmica, popravni kolokvijumi


 


..............................

Informator

Knjiga (šifra: 2015)


 
Make a Free Website with Yola.